Sideturbelahendused

Salastatud teavet sisaldavate sõnumite edastamiseks on vaja kasutada turvalisi sidelahendusi (sh krüpteerimislahendusi). Selliste lahenduste kasutuselevõtt eeldab põhjalikku kaalumist ja testimist. Välisluureamet täidab selles valdkonnas riigi side- ja krüptoturvalisuse volitatud esindaja (ingl k Crypto Approval Authority/CAA või National Communication System Authority/NCSA) rolli.

Sideturve : Skeem 1

Sideturbelahendusi kui kõige tundlikumat osa salajasest IT-süsteemist peab hoolsalt kaitsma ka tarneahela ohtude eest. Siin täidab Välisluureamet spetsiifilisi nõudeid järgides riigi krüptomaterjalide halduse volitatud esindaja (ingl k National Distribution Authority/NDA) rolli.

Töötlussüsteemides kasutusel olevad krüptomaterjalid peavad olema kaitstud kogu tarneahela ulatuses. See tähendab, et krüptomaterjali teekond saatjalt kuni lõppkasutajani peab olema kaitstud niisugusel viisil, et kolmandad volitamata isikud ei saaks sel teekonnal sellele juurdepääsu.

Sideturve : Skeem 2

Välisluureameti ülesanded krüptomaterjalide kaitse korraldamisel on järgmised:

  • Krüptomaterjalide haldamine
  • Klientide nõustamine, konsulteerimine, koolitused
  • Krüptomaterjalide töötlemise kontroll ja järelevalve
  • Krüptomaterjalidega seotud intsidentide menetlemine

Iga asutus peab krüptomaterjalide kaitse korraldamiseks sisse seadma Välisluureameti juhendamisel nn krüptokonto. Krüptokonto on töötlevas üksuses krüptomaterjalide töötlemise ja kaitse sh arvestuse eest vastutav struktuuriüksus.

Sideturve skeem 3

 Tasub meeles pidada!

Krüptomaterjalid ja CCI (Controlled Cryptographic Item) märgistusega tooted peavad Eesti Vabariiki saabuma ainult Välisluureameti krüptohalduse volitatud esindajate vahendusel!

Sideturve skeem 3

Krüptomaterjalide ja -lahenduste kaitse nõuetega saad tutvuda Välisluureameti spetsialistide vahendusel, kui omad juba õigust töödelda PIIRATUD tasemel riigisaladust ning sul on põhjendadatud teadmisvajadus. Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele on kirjas PIIRATUD juurdepääsupiiranguga dokumendis – Kaitseministri 28.10.2015 määruse nr 29 lisas.

Sideturbelahenduste (sh krüptomaterjalide) kasutamise vajadusest teavita e-posti aadressil: infosec@fis.gov.ee

Rahumäe tee 4B, 13415
tel: +372 693 5000 , faks: +372 693 5001