Lingid

NATO heakskiidetud sideturbetoodete nimekiri

NATO teavet töötlevates side- ja infosüsteemides kasutamiseks heakskiidetud toodete kohta leiab infot NATO infoturbe tootekataloogist (NATO Information Assurance Product Catalogue - NIAPC).

ELi heakskiidetud sideturbetoodete nimekiri

ELi salastatud teavet töötlevates side- ja infosüsteemides kasutamiseks ELi Nõukogu poolt heakskiidetud krüpteerimislahenduste kohta leiab infot avaldatud nimekirjast (List of Approved Cryptographic Products - LACP).

Eeltoodud nimekirjade ja neis leiduvate toodete ajakohasuse ning kasutusse võtmise küsimustes palume ühendust võtta e-kirjaga infosec@fis.gov.ee.

Õigusraamistik

 • Riigisaladuse ja välisteabe kaitse seadus.

  Seaduses on seletatud salastatud teabe riiklik korraldus ning aluspõhimõtted, millest peab lähtuma saladuse kaitsel (sh elektroonilisel kujul liikuva saladuse), füüsilise ja personali julgeoleku korraldamisel. Küberturbe seisukohast jälgi termineid «elektrooniline teabeturve» ja «töötlussüsteemi akrediteerimine». Eraettevõtted peavad tähelepanelikult tutvuma töötlemisloa taotlemist reguleeriva osaga.

 • Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord (VV 20.12.2007 määrus nr 262, edaspidi: RSVKK)

  Määruses on kirjeldatud elektroonilise teabe töötlemise aluspõhimõtted ja erinõuded – tähelepanelikult vt jagu 8 – «Salastatud teabe elektrooniline töötlemine». Lisaks saab detailsemaid kehtivaid reegleid kehtestatava salastatud teabe alaliikide ning füüsilise, personali ja tööstusjulgeoleku kohta.

 • Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded(Kaitseministri 19.06.2020 määrus nr 11 koos lisaga, edaspidi: AKKN)

  Määrusega kehtestatakse veel täpsemalt küberturbe nõuete loetelu salastatud töötlussüsteemi osaks olevale arvutile, koht- ja arvutivõrkudele ning perimeetri kaitsele.

 • Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele(Kaitseministri 28.10.2015 määruse nr 29)

  on kirjas PIIRATUD juurdepääsupiiranguga määruse lisas, millega saad tutvuda Välisluureameti või Kaitseministeeriumi vahendusel, kui omad juba õigust töödelda PIIRATUD tasemel riigisaladust ning teadmisvajadust.

 • Kiirgusturbe tagamise nõuded(Kaitseministri 07.03.2008 määrus nr 5)

  on kirjas PIIRATUD juurdepääsupiiranguga määruse lisas, millega saad tutvuda Välisluureameti või Kaitseministeeriumi vahendusel, kui omad juba õigust töödelda PIIRATUD tasemel riigisaladust ning teadmisvajadust.

 • Euroopa Liidu Nõukogu julgeolekueeskirjad (2013/488/EL)

  reguleerivad EL-i salastatud teabe aluspõhimõtteid. Töötlussüsteemidele kehtivate täpsemate, asutusesiseseks kasutuseks mõeldud dokumentidega saad tutvuda Välisluureameti vahendusel.

 • NATO julgeoleku põhidirektiivis (C-M(2002)49-REV1)

  spetsiifilisemalt NATO side- ja infosüsteemide turvalisuse põhidirektiivis (AC/35-D/2004-REV3) on reguleeritud NATO saladuste töötlemisele kehtivad aluspõhimõtted. Veel täpsemate NATO teabe elektroonilist töötlemist reguleerivate, asutusesiseseks kasutuseks mõeldud dokumentidega saad tutvuda Välisluureameti vahendusel.

Kiirgusturve

Muud kasulikku

Rahumäe tee 4B, 13415
tel: +372 693 5000 , faks: +372 693 5001